Stentorp

som en sjukdom på nätet

Miljoner ska mota hyrläkare

De ledande sjukvårdspolitikerna i Sörmland skriver insändare i Eskilstunakuriren idag. De påstår att de satsar 16 miljoner på ST-läkare i allmänmedicin i budgenten för den nya ”Vårdval Sörmland”. Denna statsning ska minska behovet av hyrläkare framöver. I princip är det ju sant att om man utbildar nya allmänläkare så bör behovet av vikarier och dyra sk hyrläkare minska i framöver.

Nu plötsligt verkar det som att primärvården inte kunnat anställa ST-läkare tidigare. Problemet har under massor av år varit att hitta intressenter till alla tjänster som finns för ST-läkare, inte att finansiera dem. Dessutom finns det massor av exempel på att tjänstemännen inte agerat snabbt nog när det finns intresserade till ST-tjänster och när de inte har fått kontrakt så har valt annan klinik eller allt som oftast annan ort.

De ”nya” miljonerna är inte nya pengar, de ska bara ge ersättning till vårdcentralen så man kan anställa vikarie (=hyrläkare) när ST-läkaren tjänstgör på sjukhuset (vårdcentralen betalar ST-läkarens lön även under sjukhustjänstgöring). En hyrläkare kostar ungeför 3 gånger mer än en ST-läkare. Alltså, plötsligt finns det en begränsning i hur många ST-läkare man ”har råd” att utbilda när det nu finns en begränsad, fastställd summa pengar. De vårdcentraler som anställer ST-läkare ska slåss om de ”nya” pengarna. Det blir ju inte på något sätt mer attraktivt att bli ST-läkare i Sörmland efter årskiftet och de ”nya” pengarna kommer inte att göra det mer attraktivt för vårdcentraler att anställa ST-läkare då ersättningen är så låg att ersättare (hyrläkare) inte kommer att kunna tas in som vikarie. 

Socialstyrelsen har beslutat om en ny målbeskrivning för ST-läkare i allmänmedicin och som togs i bruk för något år sedan. Det finns många kloka förändringar i denna. Bland annat flyttas fokus från sjukhustjänstgöring till kurser och utbildning på vårdcentral. Dessutom är det nu obligatoriskt att skriva ett vetenskapligt arbete och därmed gör någon form av projektarbete.

Här missar man också målet, när man ändå väljer att ge ersättning endast för sjukhustjänstgöring, inte för annan utbildning och arbete under projektarbete.

Det förefaller som om man medvetet väljer att minska vårdcentralernas ekonomiska möjligheter till att anställa ST-läkare då man väljer en ersättningsmodell som i det närmaste motverkar sitt syfte.  Det är återigen ett bevis för att politiker inte ska styra sjukvården när intresset inte ligger i att ge medel till bra vård utan att göra politiska manifestationer.

6 november, 2009 Posted by | Sjukvård | , , | 2 kommentarer

Lokaltidning och lokala landsting

Funderar på om det är en yrkesskada? Den sida som jag prioriterar först i lokaltidningen är familjesidan med  dödsannonserna. Egentligen är det den huvudsakliga anledningen till prenumeration på lokala Kuriren. Dödsannonserna finns inte på nätupplagan.

Lokaltidningen är också informationsplats för mig som offentlighetsanställd. Det räddningspaket som offentliggjordes häromdagen fanns att läsa i betydligt mer detaljerad form i lokaltidningen än som publicerades på landstingets intranät. Räddningspaketet skulle innehålla alla de besparingar som ska få landstingets rekordunderskott till ett mindre underskott, helst förstås till balans. Allt har stått stilla i väntan på beskedet.

Paketet: justera lite på schemaläggningen, se över lite här och där. Inte en enda detalj om något som ger en vettig besparing! För nära valet? De stora nerdragningarna man flaggat för i Nyköping blev det inget av. Kanske lika bra. Kanske är det bättre att vi fortsätta leva i ovisshet, nåt måste ju göras till slut. Alltså något radikalt. Politikerna har nog lagt det på tjänstemännen att ta de besluten.

Mitt förslag är som vanligt: Lägg ner landstingen, gör sjukvården statlig, dvs sjukvården skall utföras med statliga medel, på uppdrag av staten och under kontroll av staten.

Den nuvarande ”tillsynsmyndigheten” Socialstyrelsens rekommendationer hamnar allt för långt ifrån verklighetens möjligheter. Skulle vi följa dessa skulle inte många få vård. Dessutom blir inte sjukvården rättvis. Landsting med bra ekonomi kan ge sina medborgare bättre och säkrare vård än fattiga. Landsting med kompetenta politiker och tjänstemän kan ge sina invånare mer och bättre vård än de med inkompetenta osv

11 oktober, 2008 Posted by | Sjukvård | , , | 1 kommentar