Stentorp

som en sjukdom på nätet

Alvedon, igen

Tycker i princip att Karin Bojs har rätt, journalister ska upplysa och informera allmänheten, även om nya forskningsrapporter. Men man har också ansvar att upplysa och informera på ett sätt så man fyller syftet. Syftet i det här fallet måste vara att göra det svårbegripliga begripligt och låta allmänheten utan fackkunskap kunna värdera fakta. Det var i detta DN brast när man publicerade artikeln om astma och Alvedon.

21 september, 2008 Posted by | Sjukvård | , | 2 kommentarer

Alvedon, mot all tillfällig feber och värk ?

Återigen en onyanserad forskarrapport. Denna gång får barn astma av paracetamol. Barn under 1 år som får t.ex. Alvedon löper större risk att utveckla astma i 6-7 års ålder. Den svenska vården har rekommenderat paracetamol till feber och smärta hos barn som förstahandsmedel i alla år, eftersom det funnits så få risker. Hur gör man nu. Barnen får ju astma, eller…

Ingenstans framgår hur mycket vanligare det är att paracetamolbarnen får astma. Risken kanske ökar från 1 till 2 av hundra ,tusen eller tiotusen. Det kanske är de barnen som redan från födsel har en ökad benägenhet att utveckla astma och eksem, sk atopiker, som oftare fått paracetamol. Är det fritt fram för barn över 1 år?

Brasklappen är: man ska inte avstå från paracetamol till barn med smärta och hög feber, men inte ge rutinmässigt! Är inte det att nedgradera småbarnsföräldrar? Eller är det vanligt att barnen får en Alvedon till frukost ”för säkerhets skull” ? Tror inte det.

Det går bra även i fortsättningen att ge paracetamol mot öronvärk istället för att ge antibiotika i de flesta fall. I alla fall rapporterar DN i samma tidning om resistensutvecklingen mot antibiotika och den stora risk detta innebär. Överförbrukningen av antibiotika är betydligt farligare än att ge paracetamol till barn som har ont!

19 september, 2008 Posted by | Sjukvård | , , | 8 kommentarer