Stentorp

som en sjukdom på nätet

Staten äger ditt kön

Min vårdcentral ska bli HBT-certifierad framåt vårkanten. Va ä e derå kan man undra?

Det är nåt fint, väldigt fint. Till och med finare än jag kunde ha en aning om. Lyssnar och fnissar för mig själv och tänker ”det här skulle vara nyttigt för flera av mina politiskt korrekta och jämställda kamrater”. Ens värderingar ifrågasätts och vänds upp och ner av 2 söta spolingar från RFSL.

Gått HBT-utbildning del 2 idag.

Lärt mig följande: 1972 fick en person i Sverige en viss laglig möjlighet att byta könstillhörighet. Sverige var först i världen med denna möjlighet. Sen dess har inget hänt med den lagen, förutom att resten av västvärlden har hunnit ifatt och sprungit om. I Sverige råder följande lagstiftning:

Könet är juridisk och ägs av staten.

HALLÅ !!

Staten äger rätten till ditt kön! Vill du byta så måste man genomgå statens prövning, granskas, anatomiskt korrigeras i den utsträckning som staten har bestämt och som dessutom varierar beroende på vilket ursprungskön man tillhör, hormonbehandlas och slutligen tvångssteriliseras. Könsceller får INTE sparas. Alla möjligheter till fortplantning skall vara undanröjda.

I Australien kan man tillhöra neutrala könet X om man så önskar. I Sverige är könstillhörigheten inskrivet i personnumret och går inte att ändra.

Från och med nu kräver jag att juridisk könstillhörighet upphör!!

18 november, 2011 Posted by | pride | , , , , | 2 kommentarer